main img main img main img main img main img main img main img main img

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών της παιδικής εξοχής Κοκκίνη Χάνι του Δήμου Χερσονήσου, έτους 2017

copyright © Δήμος Χερσονήσου