main img main img main img main img main img main img main img main img

Νέοι

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει πληροφορίες για την ενημέρωση των νέων. Ο δήμος Χερσονήσου είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος σε θέματα της νεολαίας.

Ακολουθούν ενδιαφέρουσες διευθύνσεις :

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου