main img main img main img main img main img main img main img main img

Καταρράκτης της Εμπασάς

 

Κάτω από την εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής, Ν.Α. του χωριού Κάτω    Κερά βρίσκεται ο καταρράκτης της Εμπασάς.

 

Οι πηγές του καταρράκτη βρίσκονται σε απόκρημνη πλαγιά, το κύριο χαρακτηριστικό της  είναι η πολύ πυκνή βλάστηση (κυρίως Πρίνα), λόγω της οποίας η προσέγγιση των πηγών, από τον επισκέπτη, είναι αρκετά δύσκολη.

 

Ο καταρράκτης είναι ενεργός μέχρι τον Μάιο, το τρεχούμενο νερό διοχετεύεται στο ρυάκι της Εμπασάς και από εκεί στον ποταμό Αποσελέμη.

 

Τα παλαιότερα χρόνια το τρεχούμενο νερό αποτελούσε κινητήρια δύναμη για επτά μύλους, οι οποίοι άλεθαν δημητριακά. Κατά μήκος του μονοπατιού που οδηγεί από το χωριό Άνω Κερά στο φαράγγι της Εμπασάς σώζονται τα τοιχώματα των μύλων, τα οποία θα μπορούσαν να αναστυλωθούν και να αξιοποιηθούν.

 

Η θέα από το σημείο του καταρράκτη εντυπωσιάζει τον επισκέπτη . Η πυκνή βλάστηση σε συνδυασμό με τους βραχώδης σχηματισμούς προσδίδουν στο τοπίο μια ιδιαίτερη φυσική ομορφιά.

 

Πάνω από το την εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής υπάρχει βραχώδης σχηματισμός στον οποίο, σύμφωνα με την Εκκλησία μας, αποτυπώνεται η μορφή της Παναγίας.

 

Το σύνολο της ορεινής περιοχής του Δήμου που συνορεύει με το οροπέδιο Λασιθίου, είναι ενταγμένο στο οικολογικό δίκτυο NATURA 2000 και ανήκει στα Sitecode: GR4320002. Στο δίκτυο σύμφωνα με το άρθρο 3 της οδηγίας 92/43 ΕΟΚ, θα ενταχθούν ζώνες διατήρησης φυσικών οικότοπων καθώς και της άγριας χλωρίδας και πανίδας.

copyright © Δήμος Χερσονήσου