main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόγραμμα διδασκαλίας Ελληνικών σε αλλοδαπούς

 

Κατανοώντας τις ιδιαίτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι οικονομικοί μετανάστες και οι εν γένει αλλοδαποί κατά την είσοδο και παραμονή τους στην χώρα μας θεωρείται σημαντική για την ομαλή προσαρμογή τους η επιμόρφωση μέσω της εκμάθησης των ελληνικών (γραφή και ανάγνωση), γεγονός που βοηθά στην ευκολότερη εργασιακή και κοινωνική τους ένταξη.

Το πρόγραμμα εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας σε αλλοδαπούς - μετανάστες υλοποιείται στο Δήμο μας τα τρία τελευταία χρόνια με αξιοσημείωτη επιτυχία. Η εκμάθηση των ελληνικών ήταν ζητούμενο τα τελευταία χρόνια στην περιοχή μας, λόγω της αύξησης των μόνιμα διαβιούντων αλλοδαπών.

Με σεβασμό στην διαφορετική ταυτότητα και γλωσσική ετερότητα το γραφείο κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Χερσονήσου σε συνεργασία με τη Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιμόρφώσης (Ν.Ε.Λ.Ε.) Ηρακλείου πραγματοποίησε καταρχήν ενημέρωση των ενδιαφερομένων αλλοδαπών - μεταναστών της ευρύτερης περιοχής και συγκέντρωσε τις ειδικά διαμορφωμένες αιτήσεις από τη Ν.Ε.Λ.Ε. Σχεδόν 50 με 60 άτομα δήλωσαν ενδιαφέρον για παρακολούθηση του εν λόγω προγράμματος.

Τo 2004 δημιουργήθηκαν δυο τμήματα (για αρχάριους και για προχωρημένους) με συμμετοχή αλλοδαπών από χώρες των Βαλκανίων και της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης, μόνιμους κάτοικους της ευρύτερης περιοχής του Δήμου. Η διάρκεια των μαθημάτων ήταν πεντάμηνη (έναρξη: τέλη Οκτώβρη & λήξη: αρχές Απρίλη).


Για το 2005 συμπληρώθηκαν οι αιτήσεις με μεγάλη συμμετοχή και πραγματοποιήθηκε η έναρξη των μαθημάτων ελληνικών περί τα τέλη Νοεμβρίου 2005. Η προσπάθεια υποστηρίζεται και από τη Γενική Γραμματεία εκπαίδευσης ενηλίκων.

copyright © Δήμος Χερσονήσου