main img main img main img main img main img main img main img main img

Aποτελέσματα διοικητικού ελέγχου Βιολογικής Κτηνοτροφίας

Aνάρτηση των ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ / ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ παραγωγών της Δράσης 1.2 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ», όσον αφορά την πρόσκληση νέας 5ετίας (Αρ. Πρωτ. 800/19605/17.02.2012 ΥΑ).

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου