main img main img main img main img main img main img main img main img

Εντεταλμένοι Σύμβουλοι

 

O Δήμαρχος Χερσονήσου ορίζει ως Εντεταλμένους Σύμβουλους (άμισθοι) τους κάτωθι Δημοτικούς Συμβούλους:

  1. Νικηφόρο Λαμπρινό του Γεωργίου, ως Εντεταλμένο Σύμβουλο Πολιτισμού 
  2. Κωνσταντίνο Τσαντηράκη του Γεωργίου, ως Εντεταλμένο Σύμβουλο Παιδείας - Κοινωνικής Πολιτικής – Πρόνοιας & Αλληλεγγύης
  3. Ιωάννη Μηλάκη του Νικολάου, ως  Εντεταλμένο Σύμβουλο Νεολαίας
  4. Εμμανουήλ Κουλούρα του Ελευθερίου, ως Εντεταλμένο Σύμβουλο Εθελοντισμού

 

 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου