main img main img main img main img main img main img main img main img

ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΝΠΔΔ

  1. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης (Πρόεδρος ΔΣ: Αθανάσιος Καλαϊτζάκης)
  2. Λιμενικό Ταμείο Χερσονήσου (Πρόεδρος ΔΣ: Νικ. Σταυρουλάκης)
  3. Ίδρυμα «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ» (Πρόεδρος ΔΣ: Νικηφόρος Λαμπρινός)
  4. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Πρόεδρος: Κων/νος Παρλαμάς)
  5. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Πρόεδρος: Νικ. Σταυρουλάκης)

 

ΝΠΙΔ

  1. Αναπτυξιακή Γουβών ΑΕ (Πρόεδρος ΔΣ: Μιχ. Καρακατσάνης)
  2. Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ «Διαχείριση Ακτών Μαλίων» (Πρόεδρος ΔΣ: Κων/νος Βασιλάκης)
  3. Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χερσονήσου (Πρόεδρος ΔΣ: Δέσποινα Πλευράκη)
  4. Δημοτικη Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χερσονήσου ΔΕΥΑΧ (Πρόεδρος ΔΣ: Νικ. Αργυράκης)
  5. Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Βόρειας Πεδιάδας (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.  (Πρόεδρος ΔΣ: Βαρδής Φραγκιαδάκης)

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου