main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για ένταξη στην δράση 3.1 'Διατήρηση απειλούμενων αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων

Ενημέρωση σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για ένταξη στην δράση 3.1 'Διατήρηση απειλούμενων αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων' του μέτρου 214 'γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις' του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007 - 2013

 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου