main img main img main img main img main img main img main img main img

Ετήσιες απογραφές εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής - Διεύθυνση Κτηνιατρικής:

 

  • * Οι απογραφές των κτηνοτρόφων έχουν ξεκινήσει από 1 Νοεμβρίου 2013 και λήγει στις 13 Δεκεμβρίου 2013. Απογραφές μετά τις 13 Δεκεμβρίου συνεπάγετε προσημείωση της ημερομηνίας κοινοποίησης στο μητρώο εκμετάλλευσης με κόκκινη μελάνη και καταγραφή αυτής στην κτηνιατρική βάση δεδομένων, με συνέπειες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η απογραφή είναι υποχρεωτική και για τις εκμεταλλεύσεις με μηδενικό αριθμό ζώων.

 

  • * Τα μητρώα εκμετάλλευσης πρέπει να είναι ενημερωμένα στις σελίδες «μεταβολές ζωικού κεφαλαίου με ατομική σήμανση» και «μεταβολές ζωικού κεφαλαίου χωρίς ατομική σήμανση» και οι μεταβολές να ταιριάζουν με τις διακυμάνσεις του αριθμού των ζώων ανάμεσα στις ετήσιες απογραφές.

 

  • * Η ενημέρωση των μητρώων εκμετάλλευσης πρέπει να γίνεται με αληθή στοιχεία καθώς οι εγγραφές ενέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του κτηνοτρόφου (άρθρο 8 Ν.1599/1986).

 

Η απογράφη του ζωικού κεφαλαίου για του κτηνοτρόφους που υπάγονται στο Αγροτικό Κτηνιατρείο Καστελλίου θα γίνεται κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή στο γραφείο του Κτηνιατρείου, από το Κτηνίατρο κ. Καραπίδη Ιωάννη.

 

Οι κτηνοτρόφοι που υπάγονται στο Κτηνιατρικό Κέντρο Ηρακλείου η απογράφη του ζωικού κεφαλαίου, θα γίνεται κάθε μέρα στα γραφεία της υπηρεσίας που λειτουργεί, στην διεύθυνση Πλάτωνος 67, μέσα Κατσαμπά Ηράκλειο.

copyright © Δήμος Χερσονήσου