main img main img main img main img main img main img main img main img

Διαβούλευση για τη λήψη απόφασης σχετικά με προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεων στο Αβδού.

Διαβούλευση για λήψη απόφασης σχετικά με τις: “Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο δημοτικό δίκτυο για την εκτροπή κυκλοφορίας στην περιοχή του οικισμού Αβδού στα πλαίσια του έργου «Ύδρευση Ηρακλείου-Αγ. Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη – Έργα ενίσχυσης ταμιευτήρα φράγματος Αποσελέμη από το Οροπέδιο Λασιθίου»”.

copyright © Δήμος Χερσονήσου