main img main img main img main img main img main img main img main img

Διαβούλευση για την Μ.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή τοιχίου και πεζοδρομίου από Γούρνες έως πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών» Δήμου Χερσονήσου, ΠΕ Ηρακλείου Περιφέρειας Κρήτης.

Προκειμένου o Δήμος να προχωρήσει στην εκτέλεση του ανωτέρω έργου απαιτείται η έγκριση της συνημμένης στην παρακάτω σύνδεση Μ.Π.Ε. από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, παρακαλούμε όπως έχουμε τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις σας, έως και την Δευτέρα, 17-07-2017 και ώρα 10:00. Τις παρατηρήσεις σας μπορείτε να αποστέλλετε είτε μέσω fax: 2897022977, είτε μέσω email: d.spirlidakis@hersonisos.gr

 

Συνδεση Μ.Π.Ε.

copyright © Δήμος Χερσονήσου