main img main img main img main img main img main img main img main img

Απόψεις – προτάσεις για την έκδοση κανονισμού χρήσης παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων Δήμου Χερσονήσου

         Προκειμένου o Δήμος να προχωρήσει στη διαμόρφωση κανονιστικής απόφασης  χρήσης παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων, παρακαλούμε όπως έχουμε τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις σας, έως και την Τετάρτη  19-12-2012 και ώρα 12:00 π.μ.. Τις παρατηρήσεις σας μπορείτε να αποστέλλετε είτε μέσω ΦΑΧ 2897022977, είτε μέσω email k.filippakis@hersonisos.gr. Σχέδιο κανονισμού χρήσης παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων Δήμου Χερσονήσου είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου www.hersonisos.gr

copyright © Δήμος Χερσονήσου