main img main img main img main img main img main img main img main img

Κ.Ε.Δ.Χ. - Κανονισμός Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων προς Διαβούλευση

 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χερσονήσου συνέταξε το «ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΟΥ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (Κ.Ε.Δ.Χ.)» , το οποίο θέτει σε ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ.


Καλούνται όσοι δημότες – πολίτες θέλουν να καταθέσουν τις προτάσεις τους επί της εισήγησης να τις στείλουν με email στο: 
koinofelis@hersonisos.gr ή εγγράφως στο πρωτόκολλο της Κ.Ε.Δ.Χ , μέχρι την Πέμπτη 30/08/2018.


Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2810332138

 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου