main img main img main img main img main img main img main img main img

Κατασκευή τοιχείων & διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στην Τ.Κ Κεράς

 

05/02/2018 - προστέθηκε ο κατάλογος συμμετεχόντων

 

07/02/2018  - προστέθηκε ο κατάλογος ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

 

-

copyright © Δήμος Χερσονήσου