main img main img main img main img main img main img main img main img

Το ΔΣ Χερσονήσου αποφάσισε την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος κλάσης MED-Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στον κύκλο του νερού

Χερσόνησος, 21 Φεβρουαρίου2013

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΘΕΜΑ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου αποφάσισε την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος κλάσης MED-Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στον κύκλο του νερού

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου κατά τη συνεδρίασή του της 19ης Φεβρουαρίου 2013, αποφάσισε την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο «Improvement of Energy Efficiency in the Water Cycle by the Use of Innovative Storm Water Management in Smart Mediterranean Cities – Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης στον Κύκλο του Νερού μέσω χρήσης Καινοτόμων Πρακτικών στη Διαχείριση των Όμβριων Υδάτων σε Έξυπνες Μεσογειακές Πόλεις» και ακρωνύμιο E2STORMED και την αποδοχή της χρηματοδότησης του, όρισε την ομάδα εργασίας αιρετών και υπηρεσιακών παραγόντων καθώς και την σύναψη προγραμματικής συμφωνίας με τη ΔΕΥΑΧ για τη συνδρομή της στην υλοποίηση του προγράμματος αυτού.


Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης θα μεταβεί στη Βαλένθια της Ισπανίας για την Εναρκτήρια Συνάντηση του προγράμματος στις 21 & 22 Μαρτίου 2013, προκειμένου να παρουσιάσει την ενεργειακή πολιτική του Δήμου Χερσονήσου στους λοιπούς εταίρους του προγράμματος. Στο περιθώριο των συνομιλιών θα έχει την ευκαιρία να συναντήσει και άλλους αιρετούς εκπροσώπους των πέντε δήμων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.


Αρχηγός εταίρος του προγράμματος είναι το Πολυτεχνείο της Βαλένθια και λοιποί εταίροι  εκτός από το Δήμο Χερσονήσου είναι: η Κοινότητα Γκράνα και Μάϊρα από την Ιταλία, ο Δήμος Μπεναγκουασίλ από την Ισπανία, ο Δήμος της Πίζα από την Ιταλία, η Ένωση Δήμων της Μάλτας, το Πανεπιστήμιο του Άρμπετρέϋ από το Νταντή του Η.Β., ο Δήμος του Ζάγκρεμπ από την Κροατία, ο Δήμος Σέτινιε από το Μαυροβούνιο και ως εξωτερικός εταίρος – παρατηρητής το ICLEI International Council for Local Environmental Initiatives (Διεθνές Συμβούλιο για Τοπικές Περιβαλλοντικές Πρωτοβουλίες).

 

Στόχοι του Προγράμματος / Πρόβλημα στο οποίο ανταποκρίνεται


Οι εγκαταστάσεις διαχείρισης νερού είναι συχνά οι μεγαλύτεροι καταναλωτές ενέργειας στους Μεσογειακούς Δήμους και συγκεκριμένα για το Δήμο Χερσονήσου οι εγκαταστάσεις ύδρευσης – άρδευσης αντιπροσωπεύουν το 65% των εκπεμπόμενων ρύπων διοξειδίου του άνθρακα εκ μέρους των εγκαταστάσεων του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (στοιχεία από το Σχέδιο Δράσεων Αειφόρου Ενέργειας του Δ. Χερσονήσου για το 2010).  Στον τομέα αυτό θα μπορούσε να εξοικονομηθεί σημαντική ενέργεια εάν υπήρχαν σε εφαρμογή Αειφόρα Συστήματα Διαχείρισης Όμβριων Υδάτων (Sustainable Drainage Systems – S.U.D.) τα οποία εφαρμόζονται με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση των όμβριων υδάτων.  Τα Αειφόρα Συστήματα Διαχείρισης Όμβριων Υδάτων μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας μέσω: α) Μείωσης της κατανάλωσης πόσιμου νερού (το οποίο χρησιμοποιείται συχνά όπου θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν όμβρια ύδατα) και κατά συνέπεια μείωση της ενέργειας που χρησιμοποιείται για την άντληση αυτού του νερού, β) Μείωση της εισόδου των όμβριων υδάτων στο αποχετευτικό σύστημα και αντίστοιχα της ενέργειας που καταναλώνεται για την άντληση τους κ.α.  Στη Μεσογειακή λεκάνη, η γνώση για τη διαχείριση των όμβριων υδάτων είναι ανεπαρκής όπου ακόμα τα όμβρια ύδατα αντιμετωπίζονται ως πρόβλημα.  Επιπροσθέτως,  δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την ενεργειακή κατανάλωση στον κύκλο του νερού σε όλες τις Μεσογειακές πόλεις και ως εκ τούτου δεν μπορούν να ληφθούν αποφάσεις από την Τοπική Αυτοδιοίκηση για την ενεργειακή απόδοση και την εισαγωγή εναλλακτικών λύσεων στη διαχείριση του νερού.

 

Δράσεις / Παραδοτέα του Προγράμματος E2STORMED

 

Στα πλαίσια του προγράμματος E2STORMED, οι συμμετέχοντες Δήμοι, το Διεθνές Συμβούλιο για Τοπικές Περιβαλλοντικές Πρωτοβουλίες (ICLEI) και τα δύο Πανεπιστήμια θα συνεργαστούν για τη δημιουργία οδηγών – εργαλείων διαχείρισης των όμβριων υδάτων και την προώθηση τους από κάθε Δήμο σε Περιφερειακό επίπεδο με απώτερο σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση των ρυπογόνων αερίων διοξειδίου του άνθρακα σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ενεργειακή πολιτική.

 

Οι δράσεις τις οποίες θα υλοποιήσει ο Δήμος Χερσονήσου στα πλαίσια του προγράμματος είναι:

  • Διοικητική και Οικονομική διαχείριση του προγράμματος
  • Δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιοποίησης
  • Επικαιροποίηση, τροποποίηση των υπαρχόντων διαχειριστικών εργαλείων καθώς και καθορισμός νέων μεθόδων για τα όμβρια ύδατα και εισαγωγή καινοτόμων διαχειριστικών πρακτικών στον κύκλο του νερού.
  • Προκήρυξη εργασίας «Τεχνική Βοήθεια για Μελέτες Ενεργειακής Αποδοτικότητας και Υλοποίηση του Διαχειριστικού Εργαλείου του προγράμματος   E2STORMED».  Στα πλαίσια αυτής της εργασίας ο Δήμος Χερσονήσου θα δημιουργήσει διαχειριστικό εργαλείο, διαχείρισης των Όμβριων Υδάτων προωθώντας  «Αειφόρα Συστήματα Διαχείρισης Όμβριων Υδάτων” (Sustainable Drainage Systems SUD) ώστε να εξοικονομηθεί ενέργεια στον κύκλο του νερού.
  • Διοργάνωση και συμμετοχή σε συναντήσεις εταίρων, Open Days, σεμινάρια και συνέδρια με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών καθώς και την προώθηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος E2STORMED.  Συμμετοχή σε διοργανώσεις του προγράμματος MED,  συμμετοχή σε περιφερειακές συναντήσεις.
  • Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για να εργασθούν στην υλοποίηση του προγράμματος ως α) Διαχειριστής / Συντονιστής του προγράμματος, β) Υποστηρικτικό Προσωπικό σε Διοικητικά και Τεχνικά θέματα και γ) Εξειδικευμένο Τεχνικό προσωπικό
  • Πιστοποίηση δαπανών από εξωτερικό ελεγκτή οριζόμενο από την Ενιαία Αρχή Πληρωμής για τον Έλεγχο Πρώτου Βαθμού.
  • Υποστηρικτικές δράσεις όπως προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού, αναλωσίμων και υλικών, πληρωμή δαπανών μετακινήσεων των εξωτερικών συνεργατών, εκτύπωση φυλλαδίων, ενημερωτικών δελτίων (newsletters) κ.α..  

 

Προϋπολογισμός


Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος  E2STORMED για το Δήμο Χερσονήσου είναι ύψους 181.418,69 ευρώ, εκ των οποίων το 75% προέρχεται από ευρωπαϊκούς και το 25% από εθνικούς πόρους.

 

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης δήλωσε: «Ο Δήμος χερσονήσου έχει δεσμευθεί ως μέλος του Συμφώνου των Δημάρχων να αναλάβει δράσεις με σκοπό τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στο Δήμο μας. Το χρηματοδοτικό εργαλείο med μας δίνει την ευκαιρία να υλοποιήσουμε τέτοιες δράσεις για τη μείωση της ενέργειας στον κύκλο του νερού σε συνεργασία με άλλους ευρωπαϊκούς δήμους συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Ο Δήμος μας, ένας έμπειρος Δήμος στην υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων συνεχίζει να δείχνει την εξωστρέφειά του συμμετέχοντας σε δράσεις όπως αυτή . Τα αποτελέσματα αυτής της δράσεις θα δώσουν στο Δήμο μας μία μελέτη η οποία θα μας οδηγήσει στην ορθολογική διαχείρηση των όμβριων υδάτων, την εξοικονόμηση νερού άρα και ενέργειας.»

 


copyright © Δήμος Χερσονήσου