main img main img main img main img main img main img main img main img

Υπογραφή σύμβασης για ασφαλτοστρώσεις σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες

Τη σύμβαση για την ανανέωση μέρους του υφιστάμενου δημοτικού οδικού δικτύου, συνολικού προϋπολογισμού 3.470.000 ευρώ, υπέγραψε σήμερα το πρωί ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Χωροταξικού Σχεδιασμού και ΄Αρδευσης, Γιώργος Μεραμβελιωτάκης στο δημαρχείο στις Γούρνες, με το νόμιμο εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας ΜΑΡΜΙΤΕΛ Α.Ε., εργολάβο, Βασίλειο Μαραγκάκη, παρουσία της μηχανικού του έργου, Στεφανίας Τζαγκαράκη. Οι εργασίες, που θα διαρκέσουν περίπου ένα χρόνο, ξεκινούν άμεσα και το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου.

Συγκεκριμένα, το έργο αφορά στη βελτίωση υφιστάμενων οδών σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου (Μαλίων, Χερσονήσου, Γουβών και Επισκοπής), πράγμα που θα επιτευχθεί με τη συντήρηση οδών και τμημάτων οδών τα οποία είναι ήδη ασφαλτοστρωμένα, με την ανακατασκευή τσιμεντοστρωμένων οδών  οι οποίοι θα ασφαλτοστρωθούν, αλλά και με την ασφαλτόστρωση υφιστάμενων χωματόδρομων.

copyright © Δήμος Χερσονήσου