main img main img main img main img main img main img main img main img

Ευχαριστήρια επιστολή από Δημότη

 

Προτεραιότητα του Δήμου Χερσονήσου είναι να βελτιώνεται η καθημερινότητα των δημοτών σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες, γι' αυτό και οι Υπηρεσίες  του Δήμου προχωρούν άμεσα σε όλες τις ουσιαστικές παρεμβάσεις και δίνουν λύσεις.

 

 

Διαβάστε επιστολή που λάβαμε μέσω email από Δημότη μας

 

 

-----Original Message-----

From: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΣΕΛΛΟΥΝΤΟΣ

Sent: Monday, October 21, 2013 12:15 PM

To: dimos@hersonisos.gr

Subject: ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ Κ.Σελλούντου καί Χέλγκας χ. Γ.Φθενάκη Ευχαριστούμε θερμά τούς κ.κ. Δήμαρχο Χερσονήσου , αρμόδιους Αντιδημάρχους καί Διευθυντές καί τόν υπάλληλο κ Ζουρίδη γιά τήν ικανοποίηση τών δικαίων αιτημάτων μας πού εκφράστηκαν μέ τήν από 7-10-2013 αναφορά μας στόν "Συμπαραστάτη τού Πολίτη καί τής Επιχείρησης" τού Δήμου πού πραγματοποιήθηκε μέ τίς εύστοχες ενέργειες τών ανωτέρω καί στά 3 θέματα πού αναφέραμε. Ασχέτως εάν διατηρούμε κάποιες επιφυλάξεις γιά τίς μελλοντικές ενέργειες τών δύο ιδιοκτητών ,σάς γνωρίζομε οτι αυτοί πρός τό παρόν συμμορφώθηκαν σέ ικανοποιητικό βαθμό μέ τίς παρατηρήσεις τού κ.Ζουρίδη ο οποίος ενήργησε μέ αρκετή επιμέλεια ώστε τό αποτέλεσμα νά επιτευχθεί σέ σύντομο χρονικό διάστημα.

Ευχάριστη έκπληξη αποτέλεσε σέ εμάς η ΑΜΕΣΟΤΗΤΑ τού Δήμου στίς ενέργειες του, η οποία δέν είναι η αναμενόμενη από τήν συνήθη Ελληνική πρακτική καί μπορεί νά αποτελέσει παράδειγμα γιά μίμηση καί από άλλες Υπηρεσίες.

 

Ευχαριστούμε

Κωνσταντίνος Σελλούντος

copyright © Δήμος Χερσονήσου