main img main img main img main img main img main img main img main img

Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης Περιφέρειας-Δήμων και ΤΕΙ Κρήτης για την αξιοποίηση των ΑΠΕ με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος

Υπογράφηκε σήμερα στα γραφεία της Περιφέρειας Κρήτης προγραμματική σύμβαση για το ερευνητικό έργο «Έρευνα-Μελέτη Σκοπιμότητας για την εφαρμογή του μέτρου του Ενεργειακού Συμψηφισμού (Net-Metering) και του Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού (Virtual Net-Metering) στην Περιφέρεια Κρήτης και στους Δήμους της Κρήτης» μεταξύ του περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρου Αρναουτάκη, του Πρύτανη του ΤΕΙ Κρήτης, Νίκου Κατασαράκη και και των δημάρχων του νησιού, συνολικού προϋπολογισμού 186.000 €. Στην υπογραφή της σύμβασης ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης χαρακτήρισε οραματικό το συγκεκριμένο έργο και μάλιστα, όπως ανέφερε, «η Περιφέρεια Κρήτης θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια να εξασφαλίσει τους αναγκαίους χρηματοδοτικούς πόρους για την υλοποίηση του προγράμματος που αξιοποιεί τις ΑΠΕ στο νησί προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον με την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και κόστους.»

 Το αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης είναι η εξειδικευμένη επιστημονική συνεπικουρία με τις αντίστοιχες τεχνικές υπηρεσίες των δήμων της περιφέρειας Κρήτης για την ολοκληρωμένη ανάλυση και απεικόνιση των καταναλώσεων και εν συνεχεία την διερεύνηση βιώσιμης επίλυσης της ενεργειακής αυτονομίας στο σύνολο των δημοτικών καταναλώσεων  Περιφέρεια Κρήτης, σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.  Το σύνολο των απαιτούμενων ερευνητικών ενεργειών υπό συνεργατική αντίληψη με τις αντίστοιχες δημοτικές υπηρεσίες θα εκτελεσθούν από πολυπληθή διεπιστημονική ομάδα του ΤΕΙ Κρήτης, η οποία θα αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος καθώς και μεταπτυχιακούς φοιτητές.

 Ο δήμαρχος Χερσονήσου, Γιάννης Μαστοράκης ανέφερε σχετικά: «Ο Δήμος Χερσονήσου έχοντας προσχωρήσει στο «Σύμφωνο των Δημάρχων» τον Απρίλιο του 2012, εξετάζει και εντάσσει στη στρατηγική του δράσεις με σκοπό τη μείωση των ρύπων διοξειδίου του άνθρακα σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές ενεργειακές πολιτικές για την εξοικονόμηση και ενεργειακή αναβάθμιση.

Για το λόγο αυτό εξετάζει τη δυνατότητα της απομακρυσμένης αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό (Virtual Net Metering) με στόχο να σχεδιάσει και συμπεριλάβει στο σχεδιασμό και τη στρατηγική του, την κατασκευή Φ/Β πάρκων, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στη μείωση των λειτουργικών εξόδων του δήμου, αλλά και στην αναβάθμιση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος, συνεισφέροντας στη μείωση των αέριων ρύπων.»

 

 

 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου